Du har ingen varer i handlekurven.

Størst utvalg!

www.advance.no har nå 1264235 aktive produkter

Nye produkter siste døgn ( 166 )
Nye produkter siste uke  ( 1303 )
Nye produkter siste måned  ( 26225 )

Leie / Leasing for bedrifter

Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.​

Økt handlekraft
Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

Enklere økonomistyring
Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

Økt konkurranseevne
Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.

Skattefordel
Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

Hva kan leies?
De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.
Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen.

Forsikring
Utstyret må være forsikret (ihht leieavtalens vilkår). Vi tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute. Forsikringsdekningen går normalt ut over det som dekkes av en standard bedriftsforsikring.
Ta kontakt med oss dersom du ønsker fullstendige forsikringsvilkår

Hva skjer når leieperioden er over?
Kunden har da tre alternativer:
  • Forlenge leieperioden
  • Anmode om å kjøpe utstyret
  • Levere tilbake utstyret

Kan leieavtalen sies opp i leieperioden?
Ja, mot å innbetale restverdien på avtalen. Det vil si at gjenstående ubetalte leier løses inn til en neddiskontert nåverdi.

Hvordan er betalingsterminene og leiefaktureringen? ​
Leieavtalene faktureres vanligvis forskuddsvis pr kvartal eller måned. Første leiefaktura består i tillegg av dagsleie av avtalt månedsleie fra leveringsdato på utstyret og frem til avtalens startdato som er den 1. i hver mnd. I tillegg kommer etableringsgebyr og evt. forsikringspremie for 12 mnd. Deretter vil ordinær leiefaktura normalt bli sendt ut 20 - 30 dager før forfall.


Tradia AS, avd. ADVANCE.NO, Postboks 199 Nordstrand, 1112 Oslo.

Informasjon om Cookies på www.advance.no
Vi bruker cookies for å oppnå nødvendig funksjonalitet, samt for statistikkformål.
Les mer om personvern og cookies.